Hľadáme mladú nádej baletu

24. - 25. október 2023
veľká sála Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši

Porota a hodnotenie

Prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

Prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

Absolventka Tanečného konzervatória v Prahe a  pedagogiky tanca na VŠMU v Bratislave. Po absolvovaní doktorandského štúdia na HTF VŠMU, bola v júni 2004 vymenovaná za docentku v odbore tanečné umenie a v roku 2010 ju prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval za vysokoškolskú profesorku.

Umelecky pôsobila v Balete SND v Bratislave najskôr ako členka baletného súboru a neskôr ako sólistka. So SND absolvovala celý rad umeleckých zájazdov: Taliansko, Cyprus, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Holandsko, Škótsko, Čína, Izrael. V priebehu svojej interpretačnej činnosti pracovala aj ako externý pedagóg na Hudobnej a tanečnej škole v Bratislave (1984 - 1996). Po skončení 11 ročnej aktívnej umeleckej dráhy pedagogicky a umelecky pôsobila aj naďalej v Balete SND. Od r. 1997 dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave a od r. 2008 do januára 2015 zastávala funkciu vedúcej katedry. Vo februári 2015 bola menovaná rektorom VŠMU do funkcie dekanky Hudobnej a tanečnej fakulty.

V rokoch 2000 - 2003 bola členkou poroty súťaže o najlepšieho slovenského baletného umelca – Philip Morris Kvet baletu a v r. 2009 členkou odbornej poroty ceny TAOS. V rokoch 2006 – 2010 bola členkou Rady SND, od r. 2007 - 2014 členkou Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU a od r. 2015 je predsedníčkou rady. V marci 2015 bola Ministrom kultúry Marekom Maďaričom vymenovaná za členku rady Fondu na podporu umenia.


Mgr. Ján Kodet

Mgr. Ján Kodet

Jan Kodet sa narodil v Prahe a patrí k popredným predstaviteľom súčasnej českej tanečnej scény. Tanečné základy získal vo Vysokoškolskom umeleckom súbore Karlovej Univerzity (neskôr TD Praha). Vyštudoval odbor pedagogika moderného tanca u prof. Ivanky Kubicové, na Tanečnej katedre HAMU. Účinkoval v niekoľkých zahraničných divadlách, napr. Dance Berlin, S.O.A.P. Dance Theatre Frankfurt alebo Ballet Gulbenkian (Lisabon). Nejvýznamnejšia pre neho zostáva spolupráca s portugalským choreografom Ruiom Hortom, v ktorého skupine niekoľko rokov tancoval a neskôr pracoval ako jeho asistent, a to vo viacerých európskych súboroch (Cullberg Ballet, Compagnie National de Marseille, Icelandic Ballet aj.). Ako pedagóg vyučoval na mnohých zahraničných školách a workshopoch. Sám je spoluzakladateľom a umeleckým šéfom International Contemporary Dance Workshop Prague (ICDW). V Prahe vyučuje okrem iného choreografiu na Tanečnej katedre HAMU, spolupracoval s Tanečným konzervatóriom hl. m. Prahy, TC Praha a zastáva funkciu baletného majstra v Balete ND. Ako choreograf vytvoril v Čechách i v zahraničí mnoho úspešných i ocenených projektov, napr. Danse Macabre, Lola & Mr.Talk (Divadlo Archa), Gates (Trans Dance Europe), Jade (Gulbenkian Ballet Lisabon), Povídání s Fridou (Taneční konzervatoř hl. m.Prahy, Balet ND Brno), Argonauti, Human Locomotion a Bon Appétit (Laterna magika Praha), Zlatovláska, Camoufl •AGE, Čarodějův učeň, Malá mořská víla (Balet ND v Prahe), (e)MOTION PURE: Light Symphony & Kevel (Divadlo Ponec) a ďalšie. Vytvoril choreografie k  operám režiséra Jiřího Heřmana: Rusalka, Hry o Marii, Parsifal, Gloriana (vše Opera ND v Praze), Epos o Gilgamešovi / Dido a Aneas, Faust (ND Brno) a další. Významná je jeho dlhodobá spolupráca s režisérskym duem SKUTR.


Andrej Sukhanov

Andrej Sukhanov

Už popri štúdiu tanečného konzervatória v Kyjeve bol angažovaný v Malom divadle a po absolvovaní štúdia následne v Národnom divadle v Kyjeve. V roku 2000 nastúpil ako sólista baletu do Štátneho divadla v Košiciach, s ktorým spojil svoju nasledujúcu umeleckú kariéru. Predstavil sa v množstve baletných inscenácií a stvárnil mnoho postáv - Labutie jazero ​​(Ziegfried, Šašo, Rotbart), Giselle ​​​(Albert, Hillarion), Don Quijote ​​(Basilio, Espado), Luskáčik ​​(princ Luskáčik), Onegin ​​​(Onegin), Anna Karenina (Karenin), Sandor Maráí (Sandor Marái), Zle strážené dievča ​(Kolen), Paquita ​​(Lucien), Svadba podľa Figara (Mozart), Carmen (Jose, Escamillio), Tristan a Izolda (Tristan, Morhold), Requiem ​​​(Smrť, Muž), Romeo a Júlia ​​(Romeo, Mercutio, Paris), Odysseus ​​​(Odysseus, Aiolos), M. R. Štefánik (Štefánik) a ďalšie.

Od roku 2004 spolupracuje so Štátnym divadlom Košice aj ako kostýmový výtvarník, pričom jeho tvorba bola 3 krát ocenená nomináciou na divadelné Dosky za najlepšie kostýmy v inscenáciách Romeo a Júlia (2006), Svadba podľa Figara (2007), Tristan a Izolda (2009).

V roku 2009 získal Výročnú cenu Literárneho fondu za stvárnenie postavy Morholda v inscenácii tanečného predstavenia Tristan a Izolda.

V sezóne 2010/2011 pôsobil ako umelecký riaditeľ Baletu Štátneho divadla v Košiciach, neskôr v sezóne 2011/2012 ako riaditeľ Baletu Slovenského národného divadla a od roku 2013 až do roku 2020 jeho kroky viedli späť do Košíc na post riaditeľa baletu Štátneho divadla Košice.  

Svoju výtvarnú tvorbu predstavil vo veľkom množstve tanečných inscenácií pre Štátne divadlo Košice, Slovenské národné divadlo a ďalšie (Rodná Zem, Jánošík, Milada Horáková, M. R. Štefánik, Nočná skúška, Sándor Márai, Spiaca krásavica, Luskáčik, Carmen, Smrť v Benátkach, Malý Princ, Odysseus, Eugen Onegin, Narodeniny, Polovecké tance, Bábky bez hraníc, Besy, Škvrny na slnku).

Ako kostýmový výtvarník a architekt sa podieľal aj na filmovom diele pre RTVS (Cestujúce bábky) a na celovečernom filme CASINO.SK.

V súčasnosti je poslucháčom Akadémie umení v Banskej Bystrici na Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie.


Mgr. art. Igor Holováč

Mgr. art. Igor Holováč

Mimoriadne výrazný predstaviteľ špičkovej interpretačnej školy klasického tanca, herecky tvárny so širokou paletou postáv baletného repertoáru. Od roku 1984 člen, neskôr sólista (1990), vedúci sólista (1993 – 1997 a od 1999) a od roku 2004 baletný majster - repetítor Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave. V roku 2004 absolvoval štúdium choreografie na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU. Prejavuje sa ako invenčný choreograf, inscenujúci diela pre balet, operu aj činohru SND, Slovenský komorný balet, Divadlo J.K.Tyla v Plzni, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo West v Bratislave.

Porotca v kategórii C. Vedúci tréningov v I. kole kategórie B a supervízor v kategórii A.


Hodnotenie

Porota pri výkonoch súťažiacich sleduje predovšetkým profesionálne predpoklady, technickú pripravenosť, umelecký prejav, osobitý a tvorivý vzťah k zvolenému repertoáru a pod.

Porota hodnotí bodovým systémom. Každý porotca udeľuje za
technickú pripravenosť – od 0 do 10 bodov
umelecký prejav – od 0 do 5 bodov

Výsledné bodové hodnotenie tanečníka alebo súboru vzniká priemerom bodov od všetkých porotcov. V II. kole sa hodnotí samostatne klasická variácia a samostatne choreografia moderného alebo súčasného tanca. Konečné poradie súťažiacich určuje priemer súčtu bodov zo všetkých troch kôl. Pri rovnosti bodov je rozhodujúce hodnotenie predsedu poroty. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov spomedzi všetkých kategórií sa stáva absolútnym víťazom súťaže.

Fond na podporu umenia
Liptovský Mikuláš
Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Opera Slovakia
KNL
Raiffeisen bank