Hľadáme mladú nádej baletu

24. - 25. október 2023
veľká sála Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši

Ocenenia pre víťazov

Porota udeľuje:
Cenu pre absolútneho víťaza
1.– 3. miesto v Kategórii A
1.– 3. miesto v Kategórii B

Porota môže udeliť aj:
Čestné uznanie
Prémiu za najlepšiu choreografiu
Prémiu za najosobitnejšiu interpretáciu


Nositelia 1. ceny v Kategórii A, B získavajú titul laureáta súťaže.

Ceny pre víťazov súťaže priebežne doplníme.
 

Fond na podporu umenia
Liptovský Mikuláš
Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Opera Slovakia
KNL
Raiffeisen bank