Hľadáme mladú nádej baletu

25. - 26. apríl 2022
Divadelná scéna domu kultúry, Liptovský Hrádok

Ocenenia pre víťazov

Porota udeľuje:
Cenu pre absolútneho víťaza
1.– 3. miesto v Kategórii A
1.– 3. miesto v Kategórii B
1.– 3. miesto pre každú vekovú skupinu kategórie C

Porota môže udeliť aj:
Čestné uznanie
Prémiu za najlepšiu choreografiu
Prémiu za najosobitnejšiu interpretáciu


Nositelia 1. ceny v Kategórii A, B a C získavajú titul laureáta súťaže.

Ceny pre víťazov súťaže priebežne doplníme.
 

Fond na podporu umenia
Liptovský Hrádok
Grand Castle
Svätojánsky kaštieľ
Opera Slovakia
KNL
Raiffeisen bank