Hľadáme mladú nádej baletu

24. - 25. október 2023
veľká sála Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši

Kontakt

Adresa na doručenie prihlášok a bližšie informácie:
produkcia@ldtlh.sk

Kontaktné osoby:
Michaela Košová +421 948 349 853

Pre komunikáciu v anglickom jazyku:
Anna Jágerská +421 903 372 062

Fond na podporu umenia
Liptovský Mikuláš
Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Opera Slovakia
KNL
Raiffeisen bank