Hľadáme mladú nádej baletu

25. - 26. apríl 2022
Divadelná scéna domu kultúry, Liptovský Hrádok

Kontakt

Adresa na doručenie prihlášok a bližšie informácie:
produkcia@ldtlh.sk

Kontaktné osoby:
Michaela Košová +421 948 349 853

Pre komunikáciu v anglickom jazyku:
Anna Jágerská +421 903 372 062

Ubytovanie a stravovanie:
Lena Trepáčová +421 948 200 485
hybadlo.trepacova@gmail.com

Fond na podporu umenia
Liptovský Hrádok
Grand Castle
Svätojánsky kaštieľ
Opera Slovakia
KNL
Raiffeisen bank