Hľadáme mladú nádej baletu

25. - 26. apríl 2022
Divadelná scéna domu kultúry, Liptovský Hrádok

Myšlienka súťaže

Hlavnou myšlienkou baletnej súťaže NÁDEJ BALETU je prezentácia, vyzdvihnutie a podpora mimoriadne nadaných tanečníkov v oblasti tanečného umenia. Súťaž má ambíciu spájať, podporovať, oslavovať, vyzdvihovať a prezentovať talent zúčastnených tanečníkov a spoluprácu tanečných škôl a súborov.

Nádej baletu

Pre koho je súťaž?

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti a absolventi konzervatórií a tanečných škôl, ktoré vo svojich choreografiách spracovávajú pohyby klasického tanca. Je určená pre tanečníkov všetkých štátov a národností.
Súťaž je rozdelená na tri kategórie. POZOR pre rok 2022 sú otvorené len 2 kategórie A+B.

Ako sa prihlásiť?

Súťaže sa môže zúčastniť len záujemca, ktorý zašle elektronicky riadne vyplnenú prihlášku a zaplatí účastnícky poplatok. Podaním prihlášky sa účastník zaväzuje dodržiavať podmienky súťaže. V prípade ich porušení môže byť zo súťaže vyradený. Súťažiaci si musí zaistiť právo predvádzať nové diela alebo choreografie, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv.

 

Kvalita súťaže a supervízia

Na celý priebeh súťaže dohliada supervízor, ktorý

Supervízor nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do hodnotenia odbornej poroty.

 

Baletný majster

Baletný majster vedie tréningy klasického tanca v prvom kole kategórií B.
Tréningy sú neverejné, no môžu sa ich ako diváci zúčastniť súťažiaci z kategórie B a pedagógovia všetkých zúčastnených škôl.

Mgr. art. Igor Holováč - Baletný majster SND

Ocenenia pre víťazov

Porota udeľuje:
Cenu pre absolútneho víťaza
1.– 3. miesto v Kategórii A
1.– 3. miesto v Kategórii B
1.– 3. miesto pre každú vekovú skupinu kategórie C

Porota môže udeliť aj:
Čestné uznanie
Prémiu za najlepšiu choreografiu
Prémiu za najosobitnejšiu interpretáciu


Nositelia 1. ceny v Kategórii A, B a C získavajú titul laureáta súťaže.

Fond na podporu umenia
Liptovský Hrádok
Grand Castle
Svätojánsky kaštieľ
Opera Slovakia
KNL
Raiffeisen bank