Hľadáme mladú nádej baletu

24. - 25. október 2023
veľká sála Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši

ROZDELENIE SÚŤAŽNÝCH KATEGÓRIÍ

PROFI KATEGÓRIE (len pre sólistov)

Kategória A – študenti konzervatórií vo veku 12-15 rokov
Kategória B – študenti konzervatórií vo veku 16 a viac rokov
 

AMATÉRSKA KATEGÓRIA C

Má charakter nesúťažnej prehliadky.

SÚŤAŽ V KATEGÓRII A a B

Súťaž v kategórii A sa skladá z dvoch súťažných kôl.

I. kolo: súťažiaci predvedie:

  • variáciu klasického baletného odkazu podľa vlastného výberu a
  • choreografiu moderného alebo súčasného tanca v dĺžke max 4 min.

II. kolo: súťažiaci predvedie jednu choreografiu z prvého kola podľa vlastného výberu.

Súťaž v kategórii B sa skladá z troch súťažných kôl.

I. kolo: tréning klasického tanca – súťažiaci sa predvedie v spoločnom tréningu s ostatnými súťažiacimi za účasti odbornej poroty.

Tréningy pre túto kategóriu budú rozdelené podľa úrovne náročnosti, pričom súťažiaci si sám môže zvoliť, do ktorej úrovne sa prihlási.

Úroveň I. vynecháva pre dievčatá časť excercice sur le pointe a je založená na menej náročných cvičeniach.

Úroveň II. predpokladá technickú zdatnosť tanečníka na úrovni posledných ročníkov konzervatória.

II. kolo: súťažiaci predvedie

  • variáciu klasického baletného odkazu podľa vlastného výberu a
  • choreografiu moderného alebo súčasného tanca v dĺžke max 5 min.

III. kolo: súťažiaci predvedie jednu choreografiu z druhého kola podľa vlastného výberu.

Tréningy v kategórii B sú neverejné.

Ostatné súťažné kolá sú verejné.
Súťaž sa koná na javisku, v kostýmoch a s festivalovým osvetlením.

Do III. kola súťaže postupuje maximálne 10 súťažiacich.

Variácie klasického baletného odkazu sú striktne sólové. V choreografii moderného alebo súčasného tanca môžu súťažiť aj dvaja tanečníci v duete, pričom môže ísť o kombináciu jedného súťažiaceho s partnerom mimo súťaž, alebo o dvoch súťažiacich v jednom duete, pričom každý bude hodnotený samostatne.

PREHLIADKA V KATEGÓRII C

Prihlásiť sa na účasť je možné cez

INFORMÁCIE PRE VŠETKY KATEGÓRIE

Poradie vystúpení súťažiacich je určené losovaním, ktoré vykonáva predseda poroty.

Súťaž je ukončená slávnostným galakoncertom s vyhlásením výsledkov a udelením cien pre laureátov.

Tri najlepšie choreografie z kategórií A a B budú zaradené do slávnostného galaprogramu a slávnostne ocenené.

MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš

Dom Kultúry Liptovský Mikuláš (zobraziť na mape)

Ubytovanie a stravovanie

Zabezpečujeme a hradíme ubytovanie pre účastníkov súťaže a ich pedagogický sprievod v ubytovacích zariadeniach v LM z 24.- 25.10.2023. 
Ubytovanie bude v blízkosti Domu kultúry a teda dostupné do  max 10 min. chôdze od Domu kultúry.

Stravovanie účastníkov súťaže je zabezpečené:

  • 24. októbra - obed, večera
  • 25. októbra - obed (aj pre kategóriu C)

Vďaka Fondu na podporu umenia, budú obedy pre súťažiacich a ich pedagogický sprievod hradené organizátorom. Pre tanečníkov je pripravený spoločenský večer s občerstvením.

Fond na podporu umenia
Liptovský Mikuláš
Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Opera Slovakia
KNL
Raiffeisen bank